Na uszkodzenie słuchu narażone są te osoby, u których w miejscu pracy panuje hałas. Wieloletnie narażenie takiego pracownika na hałas przyczynia się do zniszczenia poszczególnych elementów ucha wewnętrznego. W szczególności dotyczy to komórek słuchowych wewnętrznych. Początkowo uszkodzenia słuchu mogą nie być zauważone przez pracownika.
Uszkodzeniom słuchu można zapobiegać na kilka sposobów. Ważna jest przy tym rola zarówno pracodawcy, lekarzy, a także samych pracowników. Szczególnie ci ostatni powinni mieć dostęp do badań słuchu, na które kierowani są przez przełożonych. Dzięki nim można wykryć wszelkie ubytki słuchu, nawet te występujące we wczesnym stadium. Ważne, żeby pracodawca dołożył wszelkich starań, żeby zminimalizować ekspozycję na hałas. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu poszczególnych środków, które go ograniczają.

Personel medyczny powinien regularnie współpracować z firmami, w których istnieje ryzyko wystąpienia ubytku słuchu u pracowników. Do ich zadań zalicza się także organizowanie szkoleń, na których zostanie omówiona tematyka profilaktyki uszkodzeń słuchu. Z kolei pracownicy powinni pamiętać, żeby stosować środki przeciwdziałające uszkodzeniom aparatu służącego temu zmysłowi, jak np. tłumiki.

Kalipoz Prolongatum ulotka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *