Na jakie choroby zawodowe narażeni są pracownicy?

Na niektórych stanowiskach pracownicy są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Do grupy chorób zawodowych zaliczają się wszystkie te schorzenia, których pojawienie się związane jest z pojawieniem się czynników szkodliwych w miejscu pracy bądź sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Warto pamiętać, że nie wszystkie schorzenia uznawane są za zawodowe. Istnieje bowiem specjalna lista chorób, które określane są mianem zawodowych.

Przykładami choroby zawodowej jest np. alergiczny nieżyt nosa, pylice płuc, astma oskrzelowa, poszczególne choroby skóry, zespół wibracyjny, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, niektóre choroby zakaźne czy pasożytnicze. Często występowanie choroby zawodowej stwarza konieczność zmiany stanowiska, a nawet charakteru pracy danej osoby.

W przypadku podejrzeń dotyczących rozwoju choroby zawodowej, pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt przełożonemu oraz lekarzowi, który zajmuje się medycyną pracy. Koniecznie należy również powiadomić powiatowego inspektora sanitarnego oraz okręgowy inspektorat pracy. Właściwe organy wydają decyzję głównie na podstawie zebranych dowodów, takich jak orzeczenie lekarskie bądź warunki w miejscu pracy. Jeżeli decyzja będzie negatywna, pracownik ma możliwość odwołania się od niej, jednak ma na to określoną liczbę dni.

boostrix ulotka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *