Astma zawodowa

Astma zawodowa jest wynikiem częstej ekspozycji na określony alergen. Dotyczy to w szczególności tych grup zawodowych, które narażone są na takie alergeny, jak lateks, pył mączny czy zbożowy. Ryzyko wzrasta również w przypadku pracy ze zwierzętami. Z tego powodu na astmę zawodową chorują głównie pracownicy laboratorium, rolnicy. Choroba może również Continue Reading