Czy można zapobiegać chorobom zawodowym?

Choroby zawodowe związane są ze specyfiką miejsca pracy. Obecność czynników uznawanych za szkodliwe, zwiększa ryzyko pojawienia się niektórych schorzeń. Z tego powodu bardzo istotne jest zapobieganie wszelkim chorobom zawodowym. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim pracodawców.

Podstawą są regularne wykonywane badania lekarskie, na które kierowani są pracownicy. W przypadku nie posiadania aktualnych badań lekarskich, pracownik nie może Czytaj dalej Czy można zapobiegać chorobom zawodowym?

Uszkodzenia słuchu w miejscu pracy

Na uszkodzenie słuchu narażone są te osoby, u których w miejscu pracy panuje hałas. Wieloletnie narażenie takiego pracownika na hałas przyczynia się do zniszczenia poszczególnych elementów ucha wewnętrznego. W szczególności dotyczy to komórek słuchowych wewnętrznych. Początkowo uszkodzenia słuchu mogą nie być zauważone przez pracownika.
Uszkodzeniom słuchu można zapobiegać na kilka sposobów. Czytaj dalej Uszkodzenia słuchu w miejscu pracy

Astma zawodowa

Astma zawodowa jest wynikiem częstej ekspozycji na określony alergen. Dotyczy to w szczególności tych grup zawodowych, które narażone są na takie alergeny, jak lateks, pył mączny czy zbożowy. Ryzyko wzrasta również w przypadku pracy ze zwierzętami. Z tego powodu na astmę zawodową chorują głównie pracownicy laboratorium, rolnicy. Choroba może również pojawić się u osób, które do wykonywania obowiązków zawodowych, wykorzystują różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Czytaj dalej Astma zawodowa

Na jakie choroby zawodowe narażeni są pracownicy?

Na niektórych stanowiskach pracownicy są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Do grupy chorób zawodowych zaliczają się wszystkie te schorzenia, których pojawienie się związane jest z pojawieniem się czynników szkodliwych w miejscu pracy bądź sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Warto pamiętać, że nie wszystkie schorzenia uznawane są za zawodowe. Istnieje bowiem specjalna lista chorób, które określane są mianem zawodowych. Czytaj dalej Na jakie choroby zawodowe narażeni są pracownicy?

Zagrożenie pylicą w miejscu pracy

Za chorobę zawodową uznawane są następujące rodzaje pylicy: pylica krzemowa, azbestowa, talkowa, grafitowa, krzemianowa, pylica górników, pylica spawaczy bądź pylica spowodowana pyłami metali. W wyniku rozwoju choroby, dochodzi do powstania patologicznych zmian w płucach. Pylica rozwija się zazwyczaj powoli. Pierwsze objawy widoczne są zazwyczaj nawet po kilkunastu latach pracy w uciążliwych warunkach. Rozpoznanie pylicy polega na wykonaniu badania rentgenowskiego klatki piersiowej. Czytaj dalej Zagrożenie pylicą w miejscu pracy